PUNARAVA ARK (पुनर्नवा अर्क)

सर्वांग सहित ,यकृतशोथ,मूत्रविकार,मूत्रकच्छ नाशक।

Diamond

Qty ::घटक द्वव्य

पुननर्वा ।  

भावना द्रव्य  जल। 
उपयोग

सर्वांग शोथ, यकृतशोथ,मूत्रविकार,मूत्रकच्छ नाशक।

मात्रा 15 -30  एम. एल. तक  

News